Reisikorraldaja kohustuste täitmise tagamiseks andmed

Kindlustuspoliis Nr. 63.02.500127, kehtiv kuni 18.01.2024,  ”Baltijas Apdrošinašanas Nams” AAS Reg. nr.: 40003494976, Antonijas g. 23, Riga, LV – 1010, Tel. 371 67080408, e-post: [email protected]; koduleht www.ban.lv.

Kindlustuspoliis nr 934004941, kehtivusega kuni 18.01.2024, Ergo Insurance SE Läti filiaal Reg. nr: 40103599913, Skanstes tn. 50, Riia, LV - 1013, Tel. +371 6701700, e-post post: [email protected]; veebisait www.ergo.lv.

Kindlustuspoliis nr. LV23-LV150-00000007-3, kehtib kuni 06.01.2024, Balcia Insurance SE, reg. nr: 40003159840, Kr. Valdemara tn. 63, Riia, LV - 1142, Tel. +371 20682222, e-post Post: [email protected]; veebisait www.balcia.lv.

Kindlustuspoliis nr. LV23-LV150-00000011-1, kehtib kuni 14.09.2024, Balcia Insurance SE, reg. nr: 40003159840, Kr. Valdemara tn. 63, Riia, LV - 1142, Tel. +371 20682222, e-post Post: [email protected]; veebisait www.balcia.lv.

Reisikorraldaja tegevuloa number: T-2023-5.

Läti tarbijaõiguste kaitse keskuse ametlik koduleht: https://registri.ptac.gov.lv/lv/content/sia-baltic-world